Algemene voorwaarden

 • Voordat met de werkzaamheden gestart wordt, dient het frees-, boor- of zaagwerk met een watervaste stift te zijn afgetekend.
 • Onkosten door beschadiging van leidingwerk, bedradingen of ander materiaal komen voor rekening van de opdrachtgever indien het frees-, zaag- of boorwerk is verricht zoals stond afgetekend.
 • Niet inbegrepen bij de prijs zijn: het eventueel afplakken en afdekken van materialen, graafwerk en het verwijderen van objecten die de werkzaamheden hinderen.
 • Betonboringen HW draagt zorg voor het opruimen van de boorkernen en het afval dat veroorzaakt wordt door het zagen van sleuven. Dit afval wordt met de schop opgeruimd en afgevoerd in een container van de betreffende aannemer. Afval, afkomstig van dagkanten en deur- en vloersparingen, wordt niet opgeruimd.
 • Glas in woningen of gebouwen dient door de aannemer te worden afgedekt om beschadigingen te voorkomen.
 • Voor wachturen, die redelijkerwijs niet aan Betonboringen HW kunnen worden toegeschreven, zal door de opdrachtgever een vergoeding van €32,50 per manuur worden betaald.
 • Wanneer productie uren verloren gaan omdat het werk op verschillende plaatsen moet worden uitgevoerd, dan worden deze uren als transporturen in rekening gebracht.
 • Wanneer er sprake is van terugloopwerk, dan worden manuren inclusief machines in rekening gebracht.
 • Boorwerk in funderingen, kelders en/of kruipruimten vereist:
  • Een droge werkruimte van 150 cm bij 150 cm;
  • Een werkruimte met ten minste 50 cm sparing onder het hart;
  • Een tweede persoon van de opdrachtgever i.v.m. de Arbowetgeving.
 • Om de werkzaamheden goed te kunnen laten verlopen zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van:
  • Water;
  • Stroom (220 en 380 V);
  • Steigermateriaal;
  • Eventuele andere benodigde hulpmiddelen.
 • Indien het gebruik van stroom of krachtstroom niet mogelijk is, dan kan het gebruik van een aggregaat uitkomst bieden. De huur van een aggregaat is niet bij de prijs inbegrepen en wordt dus extra in rekening gebracht, tenzij het aggregaat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 • Wanneer grote hoeveelheden wapeningsstaal onkosten met zich meebrengen, dan worden deze meerkosten doorberekend aan de opdrachtgever. De in de prijslijst genoemde bedragen worden in een dergelijk geval vermeerderd met 40%.
 • De opdrachtgever streeft naar een optimale wind- en waterdichtheid van het bouwproject en zorgt voor de aanwezigheid van trappen en/of ladders bij het bouwproject.
 • Bij jaarcontracten en andere grote opdrachten zijn kortingen bespreekbaar.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
 • Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

Adres

Hortensiastraat 70
3261 BJ  Oud-Beijerland

Contact

Mob: 06-29489782
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VCA